Disclaimer

Deze website is eigendom van Cambiaplus.

Cambiaplus zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties.

Cambiaplus kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Cambiaplus worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Cambiaplus.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De website bevat mogelijk verwijzingen naar websites van derden. Cambiaplus heeft geen zeggenschap over deze websites. Cambiaplus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Alle rechten op de inhoud van de internetsite met de domeinnaam www.cambiaplus.com berusten bij Cambiaplus, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op www.cambiaplus.com

Cambiaplus aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, Cambiaplus op welke manier dan ook.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Nederlands - nl-NLDeutsch (DE-CH-AT)

Copyright © 2013 CAMBIAPLUS - Architect